Survival Kilta
Koulutus
Kurssit
Yhteystiedot
Tapahtumat
Jäsensivusto

Kurssit

Yleistä

Survival Kilta järjestää koulutusta ja kursseja ulkoilun turvallisuusriskeihin varautumisesta, luonnossa selviytymisestä ja luonnosta saatavan ravinnon hyödyntämisestä.

Survival Killan jäseneksi voi hakeutua läpäistyään vuosittain järjestettävän Ulkoilun turvallisuuskurssin. Survival killan muut koulutustilaisuudet ovat vain jäsenille.

Mikäli tarvitset koulutusta ja/tai kouluttajia omalle ryhmällesi, katso yhteystiedot ja tiedustele eri mahdollisuuksia.

Ulkoilun turvallisuuskurssi

Ulkoilun turvallisuuskurssi on peruskurssi, jonka hyväksyttävästi suorittaneet voidaan hyväksyä Survival Kilta ry:n jäseniksi.

Kurssilla pyritään käytännössä hyödyntämään luonnonantimia ja antamaan tietoa henkiinjäämiskysymyksistä. Kurssi kestää reilun viikon ajan. Kurssi sisältää lyhyen teoriajakson, jota seuraa kuuden vuorokauden mittainen käytännön jakso.

Kurssille voi hakeutua 16 vuotta täyttäneet, terveet, retkeilystä ja luonnosta kiinnostuneet henkilöt, jotka eivät pelkää vilua ja nälkää. Kurssilla tukeudutaan maasto-osuudella vain luonnosta löytyvään ravintoon, joka saattaa olla hyvin niukkaa. Kurssilla ei käytetä makuupusseja ja alustoja ja yöt saattavat olla kylmiä.

Ulkoilun turvallisuuskurssilla perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin:

Ulkoilun turvallisuus − luonnon keväteväät

Viikonlopun mittaisella kurssilla syvennetään tietoja luonnosta saatavasta ravinnosta, sen tunnistamisesta, keräämisestä, pyynnistä, säilömisestä ja valmistamisesta ruuaksi. Kurssin järjestelyissä huomioidaan paikalliset olosuhteet ja kulttuuri sekä vallitsevat olosuhteet.

Keväteväät kurssin aiheita voi olla mm.

Ulkoilun turvallisuus − luonnon syyseväät

Viikonlopun mittaisella kurssilla syvennetään tietoja luonnosta saatavasta ravinnosta, sen tunnistamisesta, keräämisestä, pyynnistä, säilömisestä ja valmistamisesta ruuaksi. Kurssin järjestelyissä huomioidaan paikalliset olosuhteet ja kulttuuri sekä vallitsevat olosuhteet.

Syyseväät kurssin aiheita voi olla mm.

Ulkoilun talviturvallisuuskurssi

Talviturvallisuuskurssi on vain Survival killan jäsenille tarkoitettu kurssi.

Kurssilla perehdytään käytännössä talvella luonnossa selviytymiseen rajoitetuin varustein. Kurssi kestää reilun viikon ajan. Kurssi sisältää lyhyen teoriajakson jota seuraa vähintään neljän vuorokauden mittainen käytännön jakso.

Ulkoilun talviturvallisuuskurssilla perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin:

Muut kurssit

Survival kilta järjestää jäsenilleen myös pelastautumiseen, turvallisuuteen, eräperinteisiin ja luonnonravinnon käyttöön liittyviä kursseja.