Survival Kilta ry

Yhdistyksen tausta

Survival Kilta on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on lisätä tietoutta ulkoilun turvallisuusriskeistä ja riskejä vastaan suojautumisesta, luonnon ravinnon ja -tarveaineiden hyötykäytöstä sekä luonnon- ja ympäristön suojelusta. Killan toiminta rekisteröitynä yhdistyksenä alkoi vuonna 1975.

Survival Kilta toteuttaa tehtäväänsä järjestämällä koulutuksia; Ulkoilun turvallisuuskursseja ja Talviturvallisuuskursseja sekä luonnonmuonaan, turvallisuuteen ja selviytymistaitoihin keskittyviä tapahtumia.

Koulutuksen perustana on vuosittain järjestettävä Ulkoilun turvallisuuskurssi, jonka läpäistyään osallistuja voi hakea Killan jäseneksi ja osallistua muille kursseille.

Survival Kilta Ry on Kotitalouksien omatoimisen varautumisen järjestötoimikunnan eli KOVA-toimikunnan jäsen.

Yhteydenotot: survival.kilta@gmail.com

Survival Kilta ry:n säännöt

Survival Kilta ry:n rekisteriseloste