Survival Kilta
Koulutus
Kurssit
Yhteystiedot
Tapahtumat
Jäsensivusto

Survival Kilta ry

Tausta

Survival Kilta on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on lisätä tietoutta ulkoilun turvallisuusriskeistä ja niitä vastaan suojautumisesta, luonnon ravinnon ja -tarveaineiden hyötykäytöstä sekä luonnon- ja ympäristön suojelusta. Killan toiminta rekisteröitynä yhdistyksenä alkoi vuonna 1975. Sitä ennen henkiinjäämisestä kiinnostuneet harrastajat olivat järjestäneet kolme kokeilukurssia: Vuonna 1972 Satakunnan laskuvarjojääkärikillan ja vuosina 1973 sekä 1974 Satakunnan Partiopoikapiirin nimissä. Survival Killan perustamisen myötä kurssien sisältö ja vaativuustaso saatiin yhteismitalliseksi.

Toiminta

Toimintaansa Survival Kilta toteuttaa järjestämällä koulutusta, Ulkoilun Turvallisuuskursseja ja Talviturvallisuuskursseja sekä muita ulkoilun turvallisuuteen, pelastautumiseen ja henkiinjäämiseen liittyviä koulutustilaisuuksia. Survival Kilta on koulutusjärjestelmä, jossa oppilaasta edetään apukouluttajaksi, kouluttajaksi ja lopulta koulutuksen tarkastajaksi. Survival Killan koulutustilaisuudet on tarkoitettu vain jäsenille, mutta Survival Killan kouluttajat käyvät opettamassa muiden yhteisöjen ja järjestöjen tilaisuuksissa. Survival Killan jäseneksi voi hakeutua läpäistyään Ulkoilun Turvallisuuskurssin.

Säännöt

Survival Kilta ry:n säännöt.

Rekisteriseloste

Survival Kilta ry:n rekisteriseloste.