Toiminta

Ulkoilun Turvallisuuskurssi

Ulkoilun turvallisuuskurssi on peruskurssi, jonka hyväksyttävästi suorittaneet voidaan hyväksyä Survival Kilta ry:n jäseniksi.

Ulkoilun turvallisuuskurssilla opetellaan hyödyntämään luonnon antimia ja harjoitellaan henkiinjäämistaitoja luonnon oloissa. Kurssin pääpaino noin viikon mittaisella maasto-osuudella, jonka aikana tukeudutaan pääasiassa luonnosta saatavaan ravintoon. Maasto-osuus on luonteeltaan vaativa vaellus. Kurssi aloitetaan lyhyellä, aiheeseen perehdyttävällä teoriajaksolla.

Kurssille voi hakeutua 16 vuotta täyttäneet, terveet, retkeilystä ja luonnosta kiinnostuneet henkilöt, jotka eivät pelkää vilua ja nälkää. Kurssin maasto-osuudella tukeudutaan vain luonnosta löytyvään ravintoon, joka saattaa olla hyvin niukkaa. Kurssilla ei käytetä makuupusseja ja alustoja, yöt saattavat olla kylmiä.

Ulkoilun turvallisuuskurssilla perehdytään seuraaviin aiheisiin:

 • Ulkoilun turvallisuuden perusteet ja henkiinjäämismaantieto
 • Henkiinjäämisen fysiologiset ja psykologiset perusteet
 • Vuodenaikaan ja olosuhteisiin sopivan ulkoiluvarustuksen valinta
 • Suunnistus sekä paikan ja suunnan määritys tilapäisvälineillä ja luonnonmerkkejä hyödyntäen
 • Veden tarve ja puhtaan juomaveden hankinta tilapäisvälineillä
 • Luonnosta saatava ravinnon hankinnan ja käytön perusteet sekä käytännön harjoitukset kurssiolosuhteiden mukaisesti
 • Tulen teko ja siinä käytettävät tilapäisvälineet
 • Majoittuminen tilapäisin välinein luonnon materiaaleja ja maastoa hyödyntäen
 • Yleisimpien hätämerkkien käyttö ja hätämerkkeihin liittyvä tilapäisvälineiden käyttö
 • Hätäviestintävälineet
 • Ensiapu ja potilaan siirto tilapäisillä välineillä
 • Ilma-alusten avustaminen loukkaantuneiden noudossa
 • Hypotermia
 • Henkiinjäämis-, hätä- ja pelastautumispakkaukset sekä niiden käyttö ja valmistaminen
 • Vesistön ylitys tilapäisvälineillä
 • Kurssin aikana valmistetaan luonnonmateriaaleista tarpeellisia käyttöesineitä kuten esimerkiksi kalastusvälineitä, vitsas, syömäpuikot, lusikka, tuohitöitä, taulaa ja saunavasta.

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

 

Ulkoilun turvallisuus − luonnon keväteväät

Viikonloppukurssilla syvennetään tietoja luonnosta saatavasta ravinnosta, sen tunnistamisesta, keräämisestä, pyynnistä, säilömisestä ja valmistamisesta ruuaksi. Kurssin järjestelyissä huomioidaan paikalliset olosuhteet ja kulttuuri sekä vallitsevat olosuhteet.

Keväteväät kurssin aiheita:

 • Villivihannekset, niiden tunnistaminen, valmistaminen ravinnoksi ja säilöntä
 • Myrkylliset kasvit ja niiden tunnistaminen
 • Kalastus ja kalastusvälineet
 • Kalaruokien valmistus ja kalan säilöntä perinteisin ja tilapäisin välinein
 • Keväisten ruokasienten tunnistus, keruu ja käsittely
 • Mahla, munat ja pettu ruoanvalmistuksessa
 • Ruuan valmistaminen avotulella ja/sekä erikoismenetelmin

 

Ulkoilun turvallisuus − luonnon syyseväät

Viikonlopun mittaisella kurssilla syvennetään tietoja luonnosta syksyisin saatavasta ravinnosta, sen tunnistamisesta, keräämisestä, pyynnistä, säilömisestä ja valmistamisesta ruuaksi. Kurssin järjestelyissä huomioidaan paikalliset olosuhteet ja kulttuuri sekä vallitsevat olosuhteet.

Syyseväät-kurssin aiheita:

 • Ruokasienten ja marjojen tunnistus, keruu, käsittely, säilöntä ja valmistus ruuaksi
 • Myrkyllisten kasvien ja sienten tunnistaminen
 • Riistankäsittely, säilöntä ja valmistus ruuaksi maasto-olosuhteissa yksinkertaisin menetelmin
 • Jäkälän käyttö ravinnoksi
 • Ruuan valmistaminen avotulella ja/sekä erikoismenetelmin

 

Ulkoilun talviturvallisuuskurssi

Kurssilla perehdytään luonnossa selviytymiseen talvella rajoitetuin varustein. Talviseen maastoon sijoittuva kurssi kestää reilun viikon ajan. Kurssi sisältää lyhyen teoriajakson, jota seuraa vähintään neljän vuorokauden käytännön jakso.

Talviturvallisuuskurssin aiheita:

 • Vuodenaikaan ja olosuhteisiin sopivan ulkoiluvarustuksen valinta
 • Henkiinjääminen ja selviytymisen erityispiirteet talvella
 • Liikkuminen talvella. Maastoesteet ja vaarat talvella; jäätilanne, lumivyöry
 • Suunnistus pimeässä ja huonon näkyvyyden vallitessa
 • Puhtaan juomaveden hankinnan ja käytön erityispiirteet talvella
 • Luonnonravinnon saatavuus, hankinta ja käyttö talvella
 • Tulenteko talvella ja koivutulet
 • Majoittuminen tilapäisin välinein luonnon materiaaleja ja maastoa hyödyntäen. Olosuhteisiin sopivan majoitteen rakentaminen lumesta
 • Ensiapu ja potilaan siirto talviolosuhteissa
 • Hypotermia, paleltumat ja niiden ennaltaehkäisy ja ensiapu
 • Yleisimpien hätämerkkien käyttö ja hätämerkkeihin liittyvä tilapäisvälineiden käyttö talvella
 • Erilaisten tilapäisvälineiden valmistaminen omin käsin (esim. lumikengät, nuotiorakenteet, kalastusvälineet)

 

Muut kurssit

Survival Kilta järjestää jäsenilleen monipuolisesti myös muita pelastautumiseen, turvallisuuteen, eräperinteisiin ja luonnonravinnon käyttöön liittyviä kursseja.

KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Survival Killalla on jäsenistölleen sisäinen koulutusjärjestelmä, jonka perustana on kiltalaisen oma aktiivisuus, jatkuva oppiminen, luonnossa liikkuminen eri vuodenaikoina ja tekeminen käytännössä.

Lisätietoa saat jäsensivustolta. Jäsensivuston käyttäjätunnukset postitetaan killan jäsenille jäsenpostin yhteydessä.