Kouluttajaksi

Koulutusjärjestelmä

Survival Killalla on jäsenistölleen sisäinen koulutusjärjestelmä, jonka perustana on kiltalaisen oma aktiivisuus, jatkuva oppiminen, luonnossa liikkuminen eri vuodenaikoina ja tekeminen käytännössä.

Koulutusjärjestelmän perustana ovat kesällä järjestettävä Ulkoilun turvallisuuskurssi UT ja Ulkoilun talviturvallisuuskurssi UTT. Lisäkoulutusta annetaan jatkokursseilla, joita ovat Ulkoilun turvallisuus – luonnon syyseväät ja Ulkoilun turvallisuus – luonnon keväteväät kurssit.

Survival Kilta järjestää jäsentensä iloksi, tietojen ja taitojen kehittämiseksi myös erikoiskursseja, joiden aiheet vaihtelevat.

Koulutusjärjestelmän tasot ovat oppipoika, kisälli ja mestari. Koulutusjärjestelmässä edetään kursseilla eri rooleissa, oppilaana, apukouluttajana ja kouluttajaryhmän jäsenenä.

Luottamustehtävässä koulutuksen vanhimpana toimii oltermanni. Hän kutsuu mestareista koolle mestarineuvoston, jonka jäseninä he tarkastusmestareina kehittävät ja valvovat koulutusta. Mestarineuvosto käsittelee kiltalaisten koulutusasteisiin liittyvät hakemukset ja esittävät nimitykset killan kokoukselle.

Survival Killan koulutusjärjestelmän koulutusasteet ja niiden suoritusvaatimukset

KoulutusasteVaatimukset ja tehtävät
Oppipoika

Vaatimukset nimitykselle:

 • Hyväksytysti suoritettu ulkoilun turvallisuuskurssi.
 • Hyväksytty jäseneksi Survival-Killan kokouksessa.

Seuraava kurssi ja tehtävä:

 • Ulkoilun talviturvallisuuskurssi oppilaana.
 • Ulkoilun turvallisuus syys- ja keväteväskurssit vapaaehtoisena lisäkoulutuksena.
Kisälli II luokka
”kisällikokelas”

Vaatimukset nimitykselle:

 • Hyväksytysti suoritettu UT- ja UTT-kurssi.

Seuraava kurssi ja tehtävä:

 • UT- ja UTT-kursseille apukouluttajana osallistuminen.
 • Ulkoilun turvallisuus syys- ja keväteväskurssit täydennyskoulutuksena.
Kisälli

Vaatimukset nimitykselle:

 • Edellisen tason vaatimusten lisäksi apukouluttajana UT- ja UTT-kurssilla.

Seuraava kurssi ja tehtävä:

 • UT- ja UTT-kursseille kouluttajaryhmässä osallistuminen.
Mestari

Vaatimukset nimitykselle:

 • Survival Killan koulutusjärjestelmän mukaisten kurssien lisäksi tarvittaessa valmius osoittaa hallitsevansa Survival Killan kurssien aihepiirit.
 • Osoitettu kouluttaja- ja yhteistyötaito Survival Killan koulutusten järjestämisessä.
 • Survival Killan toimintaperiaatteiden tuntemus ja niiden noudattaminen.
 • Mestariksi kutsutaan ja nimetään vaatimukset täyttävä kisälli mestarineuvoston arvion ja esityksen pohjalta.

Seuraava kurssi ja tehtävä:

 • Mestarit osallistuvat Survival killan toimintaan tapahtumien järjestäjinä ja kouluttajina, kisällien ja muiden kouluttajien tukena järjestelyissä.
TarkastusmestariTarkastusmestarit ovat aktiivisesti toiminnassa mukana kurssien järjestäjien tukena ja kouluttajina, ja ovat mukana kehittämässä koulutusta.Tarkastusmestarit käsittelevät oltermannin johdolla koulutusasteisiin liittyvät nimitykset.
Oltermanni

Oltermanni on edellisen oltermannin ja mestareiden esittämänä kiltakokouksen hyväksymä mestari.Oltermanni toimii kiltavanhimpana, mestarineuvoston kokoonkutsujana ja koulutusjärjestelmän kehittäjänä, yhtenä tarkastusmestareista.

Oltermanni pitää yhteyttä muissa maissa toimiviin vastaavaa koulutusta järjestäviin tahoihin.

Koulutusasteiden mukaisten nimitysten hakeminen

Survival Killan jäsenet voivat hakea nimityksiä yllä esitetyn koulutusjärjestelmän pohjalta. Nimitysten tai nimitysten muutosten hakemukset tulee toimittaa oltermannille. Nimitykset vahvistetaan killan vuosikokouksessa syksyisin, jolloin päivitykset ja nimitysten haku on parasta tehdä Ulkoilun turvallisuuskurssin ja syyskokouksen välillä.

Hakemukset: Mika Kalakoski mika.kalakoski@gmail.com.